U poslednje vreme, sve više slušalaca se žali da su radio stanice u Srbiji slične, te da nemaju šta da slušaju, i u pravu ste. Vreme je da se nešto promeni. To je moguće samo zahvaljujući Vama. Sastavili smo jedan kratak i interesantan upitnik, iza kog stoji ekipa koja želi da pomogne radio stanicama, na čelu sa Urošem (tj. sa mnom). Da bismo dobili što jasniju sliku radijskog tržišta, molimo Vas da popunite ovu anketu iskreno, pozovete i prijatelje da urade isto to. Za popunjavanje Vam je potrebno maksimalno 10-12 minuta. Hvala Vam na utrošenom vremenu.

0
Broj primedbi o radio stanicama koje su došle do mene