Marketinške aktivnosti se često svesno ili nesvesno tumače kao trošak. Još češće se oglašavanje naziva marketingom. Međutim, između ta dva pojma ne stoji znak jednakosti. Oglašavanje je samo deo (svakako jako važan) marketinga. Ako bismo marketing posmatrali kao tepsiju bureka, oglašavanje bi bilo jedno parče. Ako bismo posmatrali kao vreću novca, oglašavanje bi bilo najveći deo te vreće, jer je svakako najznačajniji deo marketinškog budžeta – oglašavanje. Pravljenje marketinškog plana i nastupa je dug proces, koji, da bi imao efekta, zahteva što više ulaznih podataka, istraživanja…

Zamislite da je marketing bukvalno sve što jedna kompanija radi za sve one koji ne rade u njoj. To je sistematično planiranje, implementacija, kontrola/nadzor poslovnih (a slobodno mogu reći i neposlovnih) aktivnosti koje imaju za cilj da spoje prodavca i kupca, a u cilju razmene dobara/usluga/novca.

Često je najteži korak imati jasnu sliku o sebi i svojim eventualnim propustima, nego analizirati konkurenciju.

Za Vas sam pripremio jedan upitnik koji treba da popunite kako bih Vam uradio besplatnu analizu marketinškog nastupa i dao nekoliko predloga šta treba da uradite u budućnosti da bi marketing postao investicija, a ne trošak.

Ime firme

Ime, prezime i funkcija osobe koja popunjava formular

Vaša mail adresa

Vaš broj telefona

Osnovna delatnost

Glavni proizvod/usluga

Adresa sajta

Na kojim online platformama se nalazi Vaša firma?
FacebookInstagramYoutubePinterestLinkedInSnapchatDrugo

Ko su glavni konkurenti Vaše firme?

Gde ste se do sada oglašavali?
TVRadioPrintBilbordiFlajerie-mail (Newsletter)Social NetworkGoogle adsDrugo na online platformamaNismo se oglašavali

Koji su ključni benefiti Vašeg proizvoda/usluge za korisnike/klijente?

Šta je to što Vas razlikuje od konkurencije? Po čemu ste jedinstveni?

Navedite najveće slabosti/mane Vašeg dosadašnjeg marketinškog nastupa. Prema subjektivnoj proceni, gde ste najslabiji?

Opišite Vašeg prosečnog klijenta (kupac, korisnik-njegove navike, gde ga nalazite, budite što detaljniji).

Koliko često i kako komunicirate sa klijentima nakon prodaje/usluge?

Imate li bazu klijenata/korisnika?
ImamoNemamo

Kome želite da se obraćate u narednoj kampanji (novim, starim, trenutnim klijentima) i šta biste želeli da bude njen cilj?

Koliki vam je godišnji budžet za marketinške aktivnosti, ili po kampanji (poželjno je da navedete i jedno i drugo)?

Koja je Vaša marketinška aktivnost na koju ste ponosni?

Koja je konkurentska marketinška aktivnost koja Vam se svidela?

Koji je Vaš slogan?

Koja je Vaša poruka za narednu kampanju?

Upišite sve marketinške aktivnosti kojih možete da se setite, a koje ste imali tokom prethodne godine.

Dodatne napomene-ukoliko želite, napišite nešto što Vas nismo pitali, a smatrate da bi nam bilo od koristi.

Garantujem za tačnost popunjenih podataka i slažem se da me kontaktirate telefonski ili mailom, u cilju poboljšanja marketinških aktivnosti kompanije u kojoj radim. Jasno mi je da se uneti podaci čuvaju kao poslovna tajna, te da neće biti preneti nekom trećem licu. (Nemoguće poslati u slučaju neprihvatanja uslova)