Pred vama se nalazi slika kamenja. Ako na njoj uspete da pronadjete zrno pasulja:

– za manje od 3 sekunde, to je nemoguće
– za manje od jednog minuta, imate bujnu maštu

(null)

– za više od 5 minuta, sa Vama nešto nije u redu. Nije normalno da neko provede više od 5 sekundi gledajući u kamenje